Określenie przedmiotu zamówienia Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
Typ przetargu roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Ogłoszenie o zamówieniu / ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data zamieszczenia ogłoszenia Treść ogłoszenia (plik)
2014-04-30 pobierzOgłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plik SIWZ
  pobierz  
Załączniki do SIWZ
  pobierz Załącznik-1  
  pobierz Załącznik-2  
  pobierz Załącznik-3  
  pobierz Załącznik-4  
Pytania i odpowiedzi / modyfikacje
Data zamieszczenia Treść (plik)
2014-04-08 pobierz
Pobierz
2014-04-13 pobierz
Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty / Unieważnienie postępowania
Data zamieszczenia Treść (plik)
2014-05-22 pobierz
Pobierz
Unieważnienie postępowania
Środki ochrony prawnej
Data zamieszczenia Treść (plik)
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Data zamieszczenia ogłoszenia Treść ogłoszenia (plik)

Partnerzy KDK